Vergissingen bij invoering Adequate Pensioenregeling

Per 1 januari 2021 moeten alle payrollwerkgevers een correcte pensioenoplossing kunnen bieden aan de medewerkers. Het uitgangspunt is dat de arbeidsvoorwaarden van de inlener gevolgd moeten worden. Hieronder zullen drie situaties worden beschreven, zodat vergissingen en fouten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bij een eerste situatie valt bijvoorbeeld meer dan 50% van de werknemers onder StiPP. Hierbij worden de volgende vragen vaak gesteld: Voldoe ik dan al aan het hoofdzakelijkheidsbeginsel van StiPP? En kunnen dan alle werknemers bij StiPP blijven? Het antwoord hierop is zowel ja als nee. Deze vragen kloppen bij uitzendmedewerkers, echter moeten de payrollmedewerkers een adequate pensioenregeling krijgen. Bij het hebben van al één payrollmedewerker moet deze pensioenregeling aangeboden worden.

Bij een tweede situatie valt minder dan 50% van de werknemers onder StiPP. De vragen die dan worden gesteld zijn: Voldoe ik dan nog aan het hoofdzakelijkheidsbeginsel? En kan ik alle werknemers weghalen bij StiPP. StiPP heeft de verplichtstelling aangepast om te bepalen of je aan het hoofdzakelijkheidscriterium (blijft) voldoen. Om te bepalen of je als organisatie met de uitzendmedewerkers bij StiPP moet blijven, moet je de payroll- en uitzendmedewerkers bij elkaar optellen.

Tot slot wordt de vraag of alles goed geregeld is wanneer er een adequate pensioenregeling is vaak gesteld. Allereerst wordt de pensioenregeling van de inlener gevolgd. Wanneer een medewerker hier niet in kan deelnemen, dan komt de adequate regeling pas aan bod.

Bron: Flexnieuws

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.